SC COMCEREAL SA Prahova

Este o societate cu capital integral privat - 83% din acţiuni sunt deţinute de S.C. InterAgro S.A.

Obiectul principal de activitate este contractarea şi achiziţionarea produselor agricole, oleaginoase boabe precum şi prestarea de servicii în domeniul depozitării - păstrării cerealelor şi asigurării unei stări calitative şi de conservare a acestora conform legislaţiei în vigoare.

SC COMCEREAL SA Prahova are în componență următoarele amplasamente:

Amplasament Locație Capacitate depozitare Suprafața teren
01 Baza de receptie cereale Crivina Com. Poienarii Burchi 16.000 t 39.818 mp
02 Baza de receptie cereale Ciorani Com. Ciorani 16.000 t 40.328 mp
03 Baza de receptie cereale Florești Com. Florești 8.000 t 35.433 mp
04 Baza de receptie cereale Mizil Com. Mizil 23.500 t 49.630 mp
05 Baza de receptie cereale Inotesti Com. Colceag 16.000 t 37.324 mp
06 Baza de receptie cereale Zănoaga Com. Dumbrava 14.000 t 47.052 mp
07 Baza de receptie cereale Silo Ploiești Ploiești 42.000 t 44.211 mp
08 Sediul Societatii S.C. COMCEREAL S.A. Prahova Ploiești - 4.217 mp
09 Depozitul R.S. Florești Gară Com. Florești 40.000 t 60.000 mp
10 Depozitul R.S. Găgeni Com. Paulești 26.000 t 69.602 mp
11 Depozitul R.S. Târgușorul Nou Com. Aricești - Rahtivani 4.000 t 9.931 mp

Toate obiectivele de la punctele 1-7 sunt amplasate lângă gările din comunele sau oraşele respective, cu acces la calea ferată şi drumuri naţionale. De asemenea, toate au alimentare cu apa, energie electrică şi dispun de sistem P.S.I.

Prin sistemul de colectare şi depozitare a cerealelor se prestează o serie de servicii pentru toţi producătorii agricoli din zonele unde sunt plasate depozitele.

Astfel, se asigură:

Capacitate depozitare (silozuri şi magazii) - 159.000 t

Pe lângă condiţionarea şi depozitarea produselor agricole proprii, societăţile tip Comcereal S.A./ Cerealcom S.A. din cadrul Grupului de firme InterAgro acţionează ca broker pe piaţa achiziţiilor de cereale şi furnizează inputuri agricole şi contribuie la dezvoltarea agriculturii pe suprafeţe mari prin arendarea terenurilor agricole.