SC AMURCO SRL

În anul 2005 Viromet a preluat o parte din activele combinatului chimic Sofert Bacãu. Astfel a luat naştere o nouă companie în domeniul chimiei.

SC AMURCO SRL Bacău, continuatorul tradiţiei Combinatului de îngrăşăminte chimice, este o unitate industrială cu profil chimic având ca obiect principal de activitate fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase.

Odată cu preluarea societăţii de Grupul de firme InterAgro, în anul 1997,  a fost demarat  un program intensiv de modernizare a instalaţiilor având ca scop reducerea decalajului tehnologic faţă de instalaţiile similare din vestul Europei. Numai pentru această activitate s-au alocat sume ce depăşesc 40 de milioane de Euro.

Societatea AMURCO SRL Bacău este o unitate chimică integrată, nivelul tehnologic al instalaţiilor fiind comparabil cu cel existent pe alte platforme din străinătate. Proiectarea instalaţiilor s-a realizat pe baza unor tehnologii cu nivel tehnic ridicat, pentru unele fiind achiziţionate licenţe de la firme recunoscute cum sunt: Kellogg -   Statele Unite ale Americii pentru amoniac, STAMICARBON – Olanda pentru uree, sau tehnologii româneşti - licenţe IPROCHIM.

SC AMURCO SRL Bacău a implementat sistemul de management integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate   ocupaţională   în   conformitate   cu standardele: ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001. Având în vedere faptul că aproximativ 80% din producţia anuală de uree este destinată exportului, SC AMURCO SRL acordă o importanţă deosebită extinderii relaţiilor cu partenerii străini şi pătrunderea pe noi pieţe.

Acest lucru a fost posibil, în primul rând, prin calitatea produselor fabricate, încununând cu succes desfacerea produselor realizate, ajungând la o cifră de afaceri în anul 2010 de 112.025.763 lei.

SC AMURCO SRL produce şi comercializează următoarele produse principale:

Produs Capacităţi de producţie (tone/an) Detalii tehnice
Uree 420 000 Conţinut azot minim: 46
Amoniac 300 000 Amoniac minim: 99,6

Pe lângă acestea societatea produce şi comercializează: