SC BIO FUEL ENERGY SRL

Începând cu 01.08.2009 Grupul InterAgro a inaugurat în localitatea Zimnicea prima rafinarie de bioetanol din sud-estul Europei si anume fabrica de Bioetanol SC BIO FUEL ENERGY SRL.

Bioetanolul este un combustibil ecologic, formula chimica fiind aceeasi cu cea a alcoolului etilic gasit în bauturile spirtoase.

Bioetanolul reprezinta o alternativa la benzina, utilizarea lui având avantajul de a reduce emisiile de gaze nocive ce generează efectul de seră. Conform normelor Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2010, operatorii economici din România nu mai pot introduce pe piața decât benzina cu conținut de bioetanol de 4,5-5% în volum, procentul urmând sa creasca gradual conform legislatiei, ținta fiind 20 % în 2020.

Capacitatea de producție a acestei fabrici de bioetanol este de 96.000 t/an, respectiv 290 t/zi, la un regim de funcționare de 333 zile/an (8000 ore/an) în 3 schimburi pe zi, ajungând sa dezvolte în 2010 o
cifră de afaceri de 115.000.000 lei.

Porumbul este materia primă principală pentru fabricarea bioetanolului. Acest biocarburant va fi folosit pentru început în amestec cu benzina drept carburant destinat la motoarele cu ardere internă. În plus fața de bioetanol, InterAgro mai produce în cadrul acestui combinat și ulei de porumb, nutreț pentru animale si bioxid de carbon, utilizat în industria chimica si alimentară. Realizarea de astfel de obiective care produc biocarburanți este în concordanța cu cerintele actuale ale directivelor europene privind protectia mediului ambiant. Un al doilea obiectiv ce vine în întâmpinarea reglementarilor si obiectivelor Uniunii Europene îl constituie faptul că necesarul de energie electrică și termică al Fabricii de Bioetanol Zimnicea este asigurat prin înființarea unei capacitati proprii de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

Centrala electrică de cogenerare utilizeaza drept combustibil gazele naturale si este echipată cu șase grupuri de cogenerare, fiecare ansamblu de instalații fiind format dintr-un turbogenerator cu gaze de 2 MWe cuplat cu un cazan recuperator de 6,3 t/h, abur saturat la 9 bar. De asemenea, această centrală este echipată și cu doua cazane de 16 t/h, abur saturat la 9 bar, funcționând pe gaze naturale, pentru asigurarea întregului necesar de abur tehnologic al Fabricii de Bioetanol Zimnicea.

Producția zilnică si anuală a Fabricii de Bioetanol este prezentată în tabelul de mai jos:
Specificația produsului Cantitate (tone/zi) Cantitate (tone/an)
Bioetanol 290,00 96 000
Etanol tehnic 4,80 1600
D.D.G.S - Furaje animale 229,70 96 560
Ulei brut din germeni de porumb 14,70 4900
Ulei de fusel 0,72 240
CO2 lichid 210,20 70060