SC DONAU CHEM SRL

În anul 2004 VIROMET SA a preluat una dintre cele mai mari fabrici de îngrăşăminte, fostul combinat Tr. Măgurele, pe care l-a transformat, dintr-un activ nefuncţional de aproape doi ani, într-un important producător de amoniac şi de toată gama de îngrăşăminte chimice: uree, azotat de amoniu, nitrocalcar, îngrăşăminte complexe şi lichide, iar astăzi activează sub denumirea de SC DONAU CHEM SRL.

Acum, SC DONAU CHEM SRL activează cu succes pe piaţa îngrăşămintelor chimice minerale (simple, complexe şi lichide) şi a produselor intermediare (amoniac, acid azotic), alături de producţia de piese de schimb şi utilaje tehnologice, prin capacităţi instalate cum ar fi: 300.000 t/an amoniac sub licenţa KELLOGG, 500.000 t/an pentru uree sub licenţa STAMICARBON, 300.000 t/an azotat de amoniu sub licenţa GIAP-KALTENBACH, 100.000t P2O5/an îngrăşăminte complexe N.P.-N.P.K., sub licenţa NORSK- HYDRO, 500.000 t/an pentru îngrăşământ lichid. Astfel în anul 2010 ajunge la o cifră de afaceri de 150.000.000 lei.

SC DONAU CHEM SRL este unul dintre cei mai mari producători de îngrăşãminte chimice din România. Societatea deţine instalaţii de producere, depozitare şi expediere îngrăşãminte chimice, instalaţii pentru fabricarea produselor intermediare (semifabricate) necesare în principal producţiei de îngrăşăminte precum şi pentru subsectorul de produse chimice necesare diverşilor consumatori. În privinţa transportului beneficiază de poziţia sa de port la cea mai importantă cale navigabilă - Dunărea.

SC DONAU CHEM SRL pune la dispoziţia clienţilor săi o gamă largă de produse:

Produs  Detalii tehnice
Amoniac Minim 99,6%
Acid azotic Minim 60% N
Azotat de amoniu perlat Minim 33,5 % N
Azotat de amoniu soluţie Uree Minim 46% N
Îngrăşăminte complexe NPK Diverse sortimente
Îngrăşăminte lichide Minim 32% N