SC GA PRO CO CHEMICALS SA

În cadrul unui Consorţiu constituit între SC GA PRO CO CHEMICALS SA şi INTERAGRO ca principal finanţator, s-a repus în funcţiune Combinatul AZOCHIM Săvineşti.

Combinatul are o veche tradiţie în industria chimică românească. Astfel, în anul 1956 au început lucrările de investiţii pentru Combinatul de Îngrăşăminte Azotoase Roznov. Lucrările s-au finalizat în anul 1962, trimestrul IV. În 20.11.1990 s-a constituit societatea comercială AZOCHIM prin preluarea integrală a activelor fostului Combinat de Îngrăşăminte Chimice Piatra Neamţ.

Începând din 2005 InterAgro a finanţat un vast program investiţional, prin care au fost repuse în funcţiune, rând pe rând, prin retehnologizare şi modernizare, toate instalaţiile de producţie: amoniu, uree granulată şi semigranulată, acid azotic şi azotat, precum şi îngrăşăminte lichide (urean).

Produsele finite ale combinatului sunt apreciate, atât pe piaţa internã, dar mai ales pe piaţa externă unde se duce 90% din producţia totală. Surplusul de amoniac merge ca materie primă la celelalte platforme chimice din ţară printr-o strategie de marketing bine gândită de echipa executivă a combinatului Ga-Pro-Co Chemicals SA Săvineşti. Procesul de investiţii continuă pe partea de protecţie a mediului înconjurător. Se pune accent pe reducerea noxelor din sol, a oxizilor de azot emişi de instalaţia de acid azotic - pentru un aer curat, dar şi a ionilor de amoniu din apele uzate, rezultate din procesul de producţie. Astfel, după o lungă perioadă de întrerupere a activităţii, prin investiţii de peste 60 de milioane de euro efectuate de InterAgro, noua societate GA PRO CO Chemicals SA a devenit cel mai modern producător din industria chimică ajungând la o cifrã de afaceri în anul 2010 de 57.117.000 lei.

Produs Detalii tehnice
Uree granulată Conţinut azot % minim : 46
Azotat de Amoniu Conţinut azot total % minim: 33,5
Nitrocalcar Conţinut azot total %: 26;27
UAN Soluţie uree-azotat de amoniu
Conţinut azot total % minim: 32
Produse secundare
Amoniac Lichid Amoniac % minim: 99,6
Acid azotic diluat Minim 60 % N
Hidrogen

Principalele capacităţi de producţie sunt:

Produsul Capacitate (tone/an)
Uree granulată 300
Azotat de Amoniu 231
Nitrocalcar 330
UAN 429
Amoniac 330
Acid Azotic 180