SC NITROPOROS SRL Făgăraș

Prin intermediul Viromet care a achiziţionat activele societăţilor de pe platforma Nitramonia Făgăraş, Grupul InterAgro ia parte la formarea SC NITROPOROS SRL. Acesta ia naştere în anul 2008, având ca obiect principal de activitate fabricarea produselor azotoase şi a explozivilor şi fiind amplasat în cadrul vechiului Combinat Chimic Făgăraş. Aici InterAgro a făcut investiţii masive pentru a pune în funcţiune acest combinat şi a-i îmbunãtãţi capacităţile de producţie. Astfel, în anul 2009, după o perioadă lungă de scoatere din funcţionare, a reuşit să înceapă să producă pentru piaţa internă şi pieţele externe.
SC NITROPOROS SRL FĂGĂRAŞ a realizat în 2010 o cifrã de afaceri de 25.286.845 lei.

SC NITROPOROS SRL produce şi comercializează pentru piaţa internă şi externă o gamă diversificată de produse chimice:

Produs Domeniu de utilizare
Amoniac tehnic lichefiat Acid azotic diluat 60 % Azotat de amoniu POROS Azotat de amoniu TEHNIC
Azotat de amoniu îngrășământ
Soluţii de apă amoniacală 25 %
Soluţii de azotat de amoniu max. 90%
Îngrăşăminte foliare NPK cu microelemente
Agricultură, industria de sinteză anorganică, materie primă în fabricarea explozivilor civili etc.
EXPLOZIVI CIVILI Nitramon
Rovex Dinamită Astralită AGP
Industria extractivă, minieră, cariere de suprafaţă, pentru lucrări de infrastructură şi hidrotehnice.
PRELUCRĂRI MASE PLASTICE
Repere presate din materiale plastice şi răşini fenol-formaldehidice, bachelite.
Industria auto, siderurgică, electrotehnică, centrale termoelectrice.

Principalele capacităţi de producţie sunt:

Produsul Capacitate(tone/an)
Amoniac tehnic lichefiat 300 000
Acid azotic (ex.100%) 240 000
Azotat de amoniu POROS 80 000
Azotat de amoniu TEHNIC 80 000
Azotat de amoniu îngrăşământ 180 000
Apă amoniacală 25 % Nitramon 20 000
Rovex 4 000
Dinamită 2 000