SC VIROMET SA

Având în vedere că deţine societăţile: SC Amurco SRL, SC Donau Chem SRL şi SC Nitroporos SRL Făgăraş putem spune că SC VIROMET SA Victoria este unul din pionii principali ai grupului InterAgro în ceea ce priveşte industria chimică.

SC VIROMET SA Victoria este una din unităţile chimice de referinţă ale industriei româneşti, cu o bogată tradiţie în domeniul chimiei. Societatea se află şi acum în topul producătorilor şi exportatorilor de metanol din lume şi alte produse chimice cum ar fi:

Principalele capacităţi de producţie sunt:

Produsul Capacitate(tone/an)
Metanol 225 000
Formol 29% 150 000
Răşini UF 90 000
Hexametilentetramină 1700
Metilal 800
Răşini Fenolice 1600
Răşini melaminice 350

SC VIROMET SA are implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, conform ISO 9001 :2000, EN ISO 14001 :2004 şi OHSAS 18001 :2004, prin care se urmăreşte atât satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor partenerilor, precum şi controlul impactului propriilor activităţi, produse sau servicii, asupra mediului înconjurător, sănătăţii şi securităţii angajaţilor şi a comunităţii.

SC VIROMET SA deţine la Bacău societatea SC AMURCO SRL, care este o unitate chimică integrată ce produce uree şi îngrăşăminte complexe şi foliare. Având în vedere faptul că aproximativ 80% din producţia anuală de uree este destinată exportului, SC AMURCO SRL acordă o importanţă deosebită extinderii relaţiilor cu partenerii străini şi penetrarea pe noi pieţe în primul rând prin calitatea produselor fabricate. În urma derulării acestei vaste activităţi în domeniul industriei chimice, ce rezidă şi din capacităţile de producţie prezentate combinatele au realizat următoarele cifre de afaceri la sfârşitul anului 2010: SC VIROMET SA – 125.000.000 lei ; SC AMURCO SRL – 112.025.763 lei.

SC VIROMET SA  produce şi comercializează pentru piaţa internă şi externă o gamă diversificată de produse chimice:

Produs Domeniu de utilizare
Metanol Formaldehidă, soluţii apoase de diverse concentraţii : 37%; 43% Hexametilentetramină Metilal Industria de sinteze organice, industria farmaceutică, industria textilă, industria hârtiei, în agricultură, reactivi în chimia analitică, etc.
ESTERVI Biocombustibil pentru motoare diesel
Răşini ureoformaldehidice din clasa E1 şi E2 de emisie a formaldehidei libere, comercializate sub denumirile Adeziv G, Adeziv KV 110U Urelit P, R, IS, HM, DM, Urefor XP, Precondensat UF 80, împreună cu întăritorii aferenţi fiecărui sort. Industria uşoară, industria de prelucrare a lemnului, industria materialelor de construcţie, industria chimică , etc.
Răşini fenol-formaldehidice comercializate sub denumirile Fenolit R1 şi gama Fenofor împreună cu întăritorii aferenţi Industria construcţiilor, industria metalurgică, industria cauciucului (agent chimic, accelerator, material de rostuire), la obţinerea miezurilor de turnătorie şi în industria lemnului.
Răşini melaminice comercializate sub denumirile Vimel M 911, Vimel M910, Urefor-120M, Urelit 1-115M Industria hârtiei şi industria lemnului.
Produse prelucrate din PTFE (teflon) Repere cu diverse întrebuinţări (bare, bucşi, bandă nesinterizată, garnituri, vase de laborator, membrane)
Produse prelucrate din polietilenă şi polipropilenă Repere cu diverse întrebuinţări (bucşi, lagăre, roţi dinţate, armături, filtre, duze, butoaie, folii, saci etc)