INDUSTRIA ENERGETICĂ

Ramură importantă a economiei naţionale, industria energetică asigură necesarul de energie electrică şi termică necesare celorlalte sectoare economice, fiind o parte indispensabilă a dezvoltării armonioase a oricărei economii naţionale.

În ultimul timp industria energetică este confruntată cu o scădere dramatică a resurselor energetice, iar pasul cel mai indicat pentru rezolvarea acestei situaţii este creşterea securităţii în acest domeniu. Aceasta se realizează prin asigurarea necesarului de resurse energetice din producţia naţională şi respectiv limitarea dependenţei de resursele energetice din import. O atenţie sporită este acordată utilizării resurselor energetice regenerabile. Se încearcă o valorificare eficientă a acestora prin dirijarea fondurilor europene şi implicit prin dezvoltarea de proiecte de promovare a utilizării surselor regenerabile.

Nevoia de independenţă şi siguranţă în industria energetică a dezvoltat sistemul de producere de energie în cogenerare, sistem agreat şi de grupul InterAgro care reprezintă un proces de producere simultană a două tipuri de energie termică şi electrică, folosind o singură sursă de energie.
Grupul InterAgro a dezvoltat sistemul cogenerării pe bază de gaze naturale, aliniindu-se celor care promovează această metodă ca o alternativă viabilă de reducere a consumului global de energie şi cu impact favorabil asupra mediului. De asemenea, instalaţia de cogenerare permite producerea simultană de energie electrică şi termică cu un randament de încălzire superior celui al centralelor electrice şi de încălzire separată. Ea prezintă avantaje datorită producerii căldurii şi electricităţii în apropierea locului unde sunt utilizate şi, astfel, nu suportă costuri suplimentare şi pierderi energetice determinate de transportul la distanţe mari.
Unităţile dotate cu acest tip de sistem sunt: